Köszöntjük!

A Békeház egy szellemi közösségeket és egyéni, családi, társadalmi értékeket növelő kezdeményezéseket összekötő, befogadó hely, amely egyaránt helyet ad ifjúsági programoknak, karakterfejlesztő előadásoknak, családokat és párokat segítő tréningeknek valamint kiállításoknak és vallási eseményeknek, istentiszteleteknek.

„Könnyű a békéről beszélni. A békét elhozni azonban nem könnyű. Azért van ez így, mert az emberek félretolják a legalapvetőbb igazságot, ami a béke világához szükséges. Úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy ez az igazság ott van. Mielőtt egyének vagy nemzetek közötti békéről beszélhetnénk, Isten és a köztünk lévő békéről kell beszélnünk. Mindegyik egyház magát gondolja ma a legmagasabb rendűnek, elutasítva és lenézve más vallásokat. Nem helyes kerítéseket húzni vallások és felekezetek közé. A vallás olyan, mint egy széles folyam, amely az ideális, békés világ felé folyik. A folyam hosszú ideig halad, mielőtt a béke széles kiterjedését elérné. Útja során sok patak, folyó ömlik bele. A patakok megszűnnek patakok lenni, amint a folyammal találkoznak. Attól kezdve azok is a folyam részévé válnak, és így egyesülnek. A folyam nem utasítja el a belé ömlő folyók egyikét sem. Befogadja azokat, átöleli az összes folyót, és egyetlen áramlást hoz létre, amint továbbhalad az óceán felé. Manapság az emberek nem értik meg ezt az egyszerű igazságot.”

– Sun Myung Moon tiszteletes