Nemzetközi Segítség és Barátság Egyesület

A Nemzetközi Segítség és Barátság Egyesület emblémája
A Nemzetközi Segítség és Barátság Egyesület emblémája

Bemutatkozás

A Nemzetközi Segítség és Barátság Egyesület elősegíti a társadalmi változásokat és a fejlődést. Szolgáltatásaink az együttműködésre és a hosszú távú fejlesztési programokra helyezik a hangsúlyt. Egyéneket és közösségeket szeretnénk inspirálni azáltal, hogy tudatosítjuk: a mindenki által elérhető jólét önállóságból és erkölcsi indíttatású tevékenységekből fakad.

Olyan rövid és hosszú távú programokat támogatunk, amelyek a segélyezettek aktív részvételét igénylik: energiájukat, idejüket, forrásaikat befektetve mozdítsák elő a program sikerét.
Közhivatalok nemzetközi hálózatával, szakértőkkel, közösségi szervezetekkel, társadalmi szervekkel, helyi csoportokkal és önkéntesekkel dolgozunk együtt a programok kivitelezése érdekében.

Szeretnénk modell-programokat létrehozni, melyek képesek önmagukat fenntartani a lehető legkisebb külső segítséggel.
A szervezet célja csökkenteni a szegénységet, a szenvedést, a betegségeket. A cél elérése érdekében anyagi és egyéb segélyeket ajánl fel szegény, idős, fogyatékos vagy szerencsétlen helyzetben levő embereknek, ill. hasonló céllal működő szervezetek számára szerte a világon.
Kutatásokat végez, előadásokat tart, konferenciákat szervez, kiadványokat jelentet meg, melyek a világbéke távlati célját tartják szem előtt.
A szervezet a nem kormányzati szervezetek /NGO/ közé tartozik, 1976-ban alakult az Egyesült Államokban. 1990 óta együttműködik az Egyesült Nemzetek Hírközlési részlegével és jelenleg több, mint 80 nemzetben van képviselete.
Az európai koordinációs központ Luxemburgban található, Magyarországon 2000-ben lett regisztrálva.

Az IRFF általános tevékenységei

Oktatási programok
Hátrányos helyzetű, írni-olvasni nem tudó, szegény körülmények között élő gyermekek számára oktatni annyit jelent, mint eszközt adni a kezükbe, melynek segítségével önálló és termékeny életet élhetnek. Az oktatási program hosszú távú befektetést jelent, feltétel nélküli szolgálatot, amely képessé teszi az embereket, hogy érdemben hozzájáruljanak közösségük fejlődéséhez.
A szervezet által támogatott és kezdeményezésére létrehozott iskolák jelen vannak a világ legkülönbözőbb részein (pl.: hosszú távú „Örökbefogadási” program Indiában).

Fejlesztés-támogató programok
A fejlődő országokban a súlyos éhínség a legfőbb oka a gyermekek halálának és betegségeinek. A külső segítség élelmiszer formájában sohasem fogja megoldani a szegénység ördögi körét. A szervezet hosszú távú fejlesztési programokat támogat a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tételére. Ezek az oktatóprogramok megtanítják a fiataloknak a megfelelő technológiákat, a helyi körülményekhez és lehetőségekhez alkalmazkodó módszereket. Ilyen munka folyik Ghánában, Ugandában, Kamerunban.

Egészségügyi programok
A szervezet egészségügyi csoportjai sürgősségi esetekben is mobilizálhatók. A másik fő feladatuk a megelőző egészségügyi oktatás. Bár a szervezet részt vett menekülttáborok és éhező országok megsegítésében (ami leginkább magára vonja a média figyelmét), de az egészségügyi ellátás színvonalának javítására az oktatáson keresztül összpontosít. (Táplálkozás, higiénia, közegészségügy.)

Programok fiatal önkéntesekkel
Egy békés világ reménye akkor jöhet létre, ha az emberiség felül tud emelkedni a vallások, fajok, kultúrák közötti viszályokon. A Nemzetközi Segítség és Barátság Egyesület 1986 óta működik együtt az RYS-szel (a Vallásos Fiatalok Szolgálatával). Eddig több mint 30 helyi és nemzetközi projektben vettünk együtt részt. 1991-ben 20 nemzetből 70 résztvevővel Pécsett a hontalanok női és férfi szállásának felépítésében, a Fóti Gyermekváros kertjének kialakításában, Tatabányán három iskola helyreállításában is együttműködött az IRFF és az RYS.

Az IRFF hazai vonatkozásai

Magyarországon 2000. októberében tartottunk egy kétnapos bemutatkozó projektet Budapesten. Ennek során egy képkiállítást is rendeztünk, mellyel az IRFF egy ugandai programját mutattuk be. A jelentkező önkéntesekkel és a Zöld Jövő Egyesülettel együttműködve részt vettünk a Tétényi Tájvédelmi Terület tájidegen fajoktól való megtisztításában. Ugyanitt a következő év májusában több mint száz zsák szemetet gyűjtöttünk össze további önkéntesekkel.

2001. augusztusában egy nemzetközi önkéntes tábort szerveztünk a magyar-szlovák határon Esztergom és Párkány (Sturovo) városokban. Fő tevékenységünk egy békepark létrehozása volt, melynek mind a két felébe – a határ mind a két oldalán a Duna partjának megközelítőleg két átellenes pontján – 12-12 platán fát ültettünk. Minden fának nevet adtunk egy-egy olyan híres személyiség után, aki sokat tett a békéért, és akiknek az életrajzát a park mind a két felében egy-egy bemutató táblán angol, szlovák és magyar nyelveken is elhelyeztük. Ezzel párhuzamosan a szállást adó iskoláknak is segítséget nyújtottunk az időszakos tatarozási munkákban (játszóterek festése, rendezése, takarítás, tornapálya rendbetétele).

2003-tól a Faág Baráti Körrel együttműködve a megye öt városából jövő, a baráti kör által támogatott fiataloknak, IRFF (karakterfejlesztő) klubokat szerveztünk önkéntes munkákkal. Ezek során a Kerek Világ Önálló Életviteli Központtal együttműködve adtunk segítséget több alkalommal fogyatékkal élőknek.

Jelenleg Komlón és Pécsett működnek rendszeresen IRFF klubok, melyek célja a karakterfejlesztés szolgáló programok, játékok, beszélgetések, előadásokon keresztül.

2001 óta minden évben, a tavaszi szünetben, vagy nyár elején kerültek megrendezésre ifjúsági, nemzetközi, önkéntes táboraink. Ezek során dolgoztunk Pécs különböző kirándulóhelyein, parkjaiban, és a sikondafürdői gyermek táborban. 2005-ben Szlovéniában 2006-ban Csehországban képviselték országunkat 5-5 fiatal önkéntes.

2006-ban az ANK Tolsztoj utcai Közösségi Házával együttműködésben valósítottuk meg az ÉN+őK=MI című fél éves projektünket, mely generációk közeledését elősegítő programokból állt (pl.:idősek otthonának látogatása, segítés az óvodában, fogyatékkal élőkkel közös program). 2007 augusztusában 4 napos kommunikációs tábort tartottunk.

Nemzetközi Segítség és Barátság Egyesület / IRFF Hungary /
7625 Pécs, Magaslati út 34.

Tudjon meg többet a Nemzetközi Segítség és Barátság Egyesületről honlapjukon: www.irff.hu