Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért

A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért emblémája
A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért emblémája

A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért (FFWPU) családok nemzetközi közössége, melyek célja, hogy a mindennapokban az igaz szeretet eszményét megtestesítve Sun Myung Moon tiszteletes elképzeléseinek megfelelően kialakítsák azt a békés világot, amelyben minden ember, faj és vallás egységben él egymással. A Családok Szövetségének tagjai közül sokan elfogadják és követik Moon tiszteletes vallásos tanítását, a Mennyei Alapelvet, és egyesítősökként ismertek.

A Családok Szövetségét Moon tiszteletes és felesége 1997-ben alapították meg, hogy kibővítsék az Egyesítő Egyház küldetését és létrehozzanak egy szövetséget azok számára, akik fontosnak tartják, az egészséges közösségek, a stabil társadalom és egy békés világ létrejöttét Isten-központú családok által.

A Családok Szövetsége a nevében foglaltaknak megfelelően három eszmény mellett áll ki: ez a család, a béke és az egység eszménye. A Családok Szövetsége központi küldetése, hogy hirdesse azokat az értékeket, amelyek erőssé teszik a családokat. Ezek közé tartozik, hogy a házastársakat hűségre ösztönzi, a szülőket pedig arra, hogy a gyerekeiket szeressék, védelmezzék, gondoskodjanak róluk és tanítsák meg őket a legemelkedettebb erkölcsi szabályok betartására. A gyerekektől azt kéri, hogy szeressék és tiszteljék szüleiket és nagyszüleiket. A család, a szeretet és a szolgálat egyetemes kérdéseiben támogatja a vallások és a nemzetek közötti együttműködést, és ezzel a béke kultúrájára törekszik. A Szövetség nevében szereplő ’egység’ szó a lélek és a test, a férj és a feleség, a menny és a föld egységének eszményére utal.

A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért része a tágabb értelemben vett Egyesítő Mozgalomnak, melyhez számos, a vallás, a tudomány, a művészetek, a sajtó, a sport, a mezőgazdaság, a műszaki fejlesztés, a tenger hasznosítása terén működő alapítvány és vállalat tartozik.