Hetvenszer hétszer

(Konferencia a megbocsátásról)

I. Tematikus konferencia (összhangban azzal, hogy az ENSZ 2009-et a megbékélés nemzetközi éveként hirdette meg)

2009. április 18. szombat 10-13:30 óra, Békeház (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 2.)

„Hetvenszer hétszer”

Kereszty Kornél, a Károli Gáspár Egyetem oktatója, oshibana virágművész, a téma ötletadója megnyitójában filozófiai és hitbeli idézetekkel vezetett be a megbocsátás kérdésének mélységeibe és megkerülhetetlen voltába.

Horváth Ferenc, a győri Galgóczi Erzsébet könyvtár osztályvezetője, boldogságkutató színes, lendületes előadásában irodalmi szemelvényekkel, adomákkal és személyes példákkal illusztrálta, mennyire jelen van és fontos a mindennapokban a megbocsátás és az arra való képesség

Dr. Földesy Tamás, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Filozófiai Tanszék emeritus professzora: A bűnbocsánat kérdőjelei. A bűnnek és az ellene folytatott küzdelemnek alapvető jelentősége van mind a vallási, mind a szekuláris koncepciók számára. A keresztyénség nagy nóvuma, hogy míg a szekuláris koncepciók egy sajátos igazságossági felfogás jegyében a bűnre való reagálás fő formájának a büntetést tekintik, addig a keresztyénség humanista módon a fele-baráti szeretet jegyében – meghatározott feltételekhez kötve – a bűnbocsánatot hirdeti. A keresztyén bűnbocsánati koncepcióknak két vitatott tétele van: a. Vajon minden bűn megbocsátható-e? b. Nem jár-e esetenként súlyos következményekkel, ha az egyén bármely ellenségének megbocsát?

Dr. Lőrincz Jenő, a SOTE Magatartástudományi Intézetének adjunktusa, szülész-nőgyógyász, pszichiáter és jogász: A megbocsátás képessége és kifejezése a magatartásban című előadásában szintén irodalmi példákhoz fordult, szemléltetve, hogyan alakul egy meg nem bocsátott igazságtalanság előbb önpusztító, majd akár a társadalmat is felforgató indulattá az emberben.

Horváthné Lesták Zsuzsanna, a PSZF és más oktatási intézmények előadója, természetgyógyász, vállalkozó: A megbocsátás helye és szükségessége az üzleti életben című előadásában a vállalkozói felelősség, pénzkeresés vagy értékteremtés, megbocsátható és megbocsáthatatlan a vállalkozásban, vállalkozói szolgálat, mint jövőkép kérdéseit járta körül.

Abdul-Fattah Munif, a Magyarországi Muszlimok Egyházának képviselője: A megbocsátás határai, avagy a méltóság védelme és felelősségteljes szeretet az iszlám vallásban című előadásában röviden, de mégis alaposan és részletesen ismertette, milyen muzulmán vallási hagyományok, tanítások határozzák meg azt, hogy a megbocsátásnak határai vannak, és hogy a palesztinok nem mondhatnak le elvesztett házaikról, földjeikről. Rövid esettanulmányában arra is kitért, hogy ez alapján mi várható el ésszerűen tőlük a Gázai események tükrében.

Kereszty Kornél: Zárszavában emlékeztetett arra, hogy a megbocsátás lényege a kereszténység egyik legnagyobb tanítása, hogy szeretni tudjuk ellenségeinket.

Labant Csaba és Ada, akik egy több hónapos dél-amerikai körútról tértek haza nemrégen, két dallal zárták le a konferenciát.

megnyitó
megnyitó

You may also like...