Tájékoztató az európai HARP lehetőségeiről

Keros Kunkel és Oceane Haider, az Egyesítő Egyház ifjúsági programjainak európai felelősei (ESGD) félnapos tájékoztatót tartottak a magyarországi fiatalok szülei számára. Előadásaikban beszámoltak tapasztalataikról, egyrészt az Egyesítő Egyházba született fiatalokként szerzett személyes élményeikről, másrészt a többi fiatallal végzett munkájuk tapasztalatairól, eredményeiről. Szó esett arról, hogy e fiatalok nevelésében mi lehet igazán hatékony, és hogy milyen lehetőségeket kínálhatnak az európai szervezet által működtetett programok. Felhívták a figyelmet arra az általánosnak mondható igazságra, hogy amikor a szülők gyermekeik részéről problémákkal szembesülnek, e gondok gyakran a saját problémáik kivetülései, meghosszabbításai. Szó esett arról is, hogy a fiatalok az iskolában, edzéseken és más helyeken nem mindig élvezhetik azt a védett környezetet, amit a szülők kívánatosnak tartanának. Azért, hogy a szekuláris körülmények között is meg tudják védeni magukat hitbeli dolgaik miatt, fontos a közösség ereje, így a közösség minden egyes tagjának közös felelősséget kell éreznie lelki-testi jólétük iránt. Mindezzel együtt a fiatalok számára az igazi védelmet a család, az ott kapott nevelés jelenti, ez az első és legfontosabb tényező. Az egyház, a közösség pedig támaszként, segítő erőként állhat, és kell, hogy álljon a családok és a fiatalok mögött. E fiatalok nem a saját választásuk alapján tartoznak ebbe a közösségbe, hanem beleszülettek, ezért nekik is meg kell találniuk a miértekre a választ, ahogy a szüleiknek is kellett. Nevelésük, tanításuk során ezt szükséges figyelembe venni. Ezt követően az előadók bemutatták azokat a weboldalakat, amelyeken további tájékoztatás található a jövő programjairól, a részvételi lehetőségekről és feltételekről.

You may also like...