Vallásközi imareggeli – kerekasztal

(Vallásközi összhang hete)

Az első vallásközi imareggelit és kerekasztalt azzal a céllal tartottuk meg, hogy lehetőséget teremtsünk az együttműködés informálisabb, kötetlenebb építésére. Meghívott résztvevőink többsége személyében több kultúrát és vallást képviselt, és a mindennapjaikban tapasztalták meg, hogy ez a fajta együttműködés békés módon is lehetséges. Bemutatásra került három könyv, melyek a vallások bölcsességét összefoglalóan kínálják fel az Isten-ember, az ember-ember és az ember-gazdaság kapcsolat építésére és tökéletesítésére. Felmerült az is, hogy bár egyre több formális és informális fórum nyílt a vallások közötti párbeszédre, ezek nem lépnek túl a verbális szinten, és nincsenek gyakorlati lépések. Az élénk és jó hangulatú beszélgetés azzal zárult, hogy egy közös önkéntes program szervezését tűztük ki célul.

You may also like...