A megbocsátás művészete

Az Egyetemes Béke Szövetsége – továbbiakban UPF, egy mini konferenciát szervezett, ahol a megbocsátás összetett témakörét igyekezett feldolgozni. Az előadók és a hallgatóság is az egyéni élményeikkel és tapasztalataikkal világítottak rá a téma mindenkori aktualitására. Az egyén, ha képes önmagán belül békét teremteni, akkor képes lesz megbocsátani önmagának, amely alap lesz arra, hogy másoknak megbocsásson vagy bocsánatot kérjen másoktól. Elhangzott az is, hogy nemcsak az egyéneknek, de a nemzeteknek is bocsánatot kellene kérni egymástól a múltbéli sérelmek miatt. Hiszen a fel nem oldott sérelmeket tovább örökítjük nemcsak családi szinten (szülő-gyermek), de történelmi korszakokat is átívelően. Arról is szó esett, hogy ki kezdje a megbékélés folyamatát, milyen szinten, ki adhat, kinek van hatalma a bűnöket, hibákat feloldozni. A krisztusi üzenet az újjászületést is hangsúlyozza. A egyik előadás, az UPF alapítója, Moon tiszteletes szavaiból idézve azt emelte ki, hogy a (újjá)születés előfeltétele a szülő. A jelen világunknak pedig szüksége van Igaz Szülőkre, hogy végleges megoldások születhessenek. Ehhez az is kell, hogy előbb Istennel kell az embernek megbékélnie, mielőtt a többi terület megbékítéséről beszélnénk, javasolja Moon tiszteletes. A megbocsátás témakörét irodalmi művek alapján is körbejártuk nagyszerű írók és költők írásaiból felolvasva. A mini konferencia résztvevői nem a teljesség erejével tudták átbeszélni a témákat, ezért néhány hónap múlva folytatják…

You may also like...