Adatvédelem

Az Ön személyes adatai – mik azok?

„Személyes adat”: minden olyan információ egy élő személyről, amely lehetővé teszi az adott személy azonosítását az adatok alapján (például név, fényképek, videók, e-mail cím vagy cím). Az azonosítás történhet önmagában az információ alapján vagy bármely más információval együtt. A személyes adatok feldolgozását [a 2017. évi adatvédelmi törvényjavaslat/törvény a 2016/679 általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) és más, személyes adatokkal és jogokkal kapcsolatos jogszabályok, például az 1998. évi emberi jogi törvény] szabályozzák.

Kik vagyunk mi?

Ezt az adatvédelmi szabályzatot a Családok Szövetsége a Világ Békéjért és Egységéért („Családok Szövetsége”) magyarországi vezetősége mint az Ön adatainak adatkezelője bocsátja az Ön rendelkezésére.

A Családok Szövetsége számos különböző csoportból és tisztségviselőből áll, akik együtt dolgoznak a mozgalom küldetésének megvalósításán az egyes közösségekben. A vezetőség együttműködik a következőkkel:

 • a helyi közösségek tisztségviselőivel (azaz lelkészeinkkel és helyi bizottságainkkal);
 • a központi részlegek (mint például a titkárság, az Áldott Családok Osztálya, az Oktatás és Nevelés, valamint a HARP)
 • a Családok Szövetsége nemzeti igazgatója;
 • a Nemzeti Tanács; és
 • a Pénzügyi Bizottság, amely felelős a Családok Szövetsége vagyonának pénzügyi és adminisztratív rendjéért.

Mivel a mozgalom mindezen személyek és csoportok együttműködéséből áll, előfordulhat, hogy meg kell osztanunk velük a birtokunkban lévő személyes adatokat, hogy el tudják látni a mozgalom és közösségeink iránti kötelezettségeiket. A fent említett csoportok közös adatkezelők. Ez azt jelenti, hogy mindannyian felelősek vagyunk az Ön adatainak feldolgozásáért.

Minden egyes adatkezelőnek megvan a maga feladata a mozgalmon belül, és a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírást talál arról, hogy milyen adatokat és milyen célból dolgoznak fel.

Ezt az Adatvédelmi szabályzatot a Családok Szövetsége vezetősége küldi el Önnek a saját és az egyes adatkezelők nevében. A jelen Adatvédelmi szabályzat további részében az „mi” szót használjuk az egyes adatkezelőkre való utaláshoz.

Milyen adatokat kezelnek a fent felsorolt adatkezelők?

Az alábbi adatok egy részét vagy mindegyikét feldolgozzák, amennyiben az a feladataik ellátásához szükséges:

 • Nevek, címek, megszólítások és fényképek;
 • Kapcsolattartási adatok, például telefonszámok, címek és e-mail címek;
 • Amennyiben ezek a küldetésünk szempontjából relevánsak, vagy ha Ön adja meg ezeket nekünk, feldolgozhatunk olyan demográfiai adatokat, mint a nem, életkor, születési dátum, családi és áldott állapot, áldott csoport, nemzetiség, iskolai/munkahelyi előélet, tudományos/szakmai képzettség, hobbi, család összetétele és eltartottak;
 • Amennyiben Ön adományoz vagy fizet tevékenységért, például a terem használatáért, pénzügyi azonosítók, például bankszámlaszámok, bankkártyaszámok, fizetési/tranzakciós azonosítók;
 • Az általunk feldolgozott adatok valószínűleg érzékeny személyes adatoknak minősülnek, mivel valláshoz kapcsolódó mozgalomként az a tény, hogy egyáltalán feldolgozzuk az Ön adatait, utalhat az Ön vallási meggyőződésére.

Hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

Az adatkezelők eleget tesznek a személyes adatok naprakészen tartására, biztonságos tárolására és megsemmisítésére, a túlzott mennyiségű adat gyűjtésének és megőrzésének mellőzésére, a személyes adatok biztonságban tartására, a személyes adatok elvesztése, visszaélésszerű felhasználása, jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elleni védelmére, valamint a személyes adatok védelmét szolgáló megfelelő technikai intézkedések biztosítására vonatkozó jogi kötelezettségeiknek.

Az Ön személyes adatait a következő célok egy részére vagy mindegyikére használjuk fel:

 • Annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni minden jogi és jogszabályi kötelezettségünknek;
 • Átfogó védelmi eljárások (beleértve a kellő gondosságot és a panaszkezeléseket) végrehajtása a legjobb védelmi gyakorlatnak megfelelően időről időre azzal a céllal, hogy minden veszélyeztetett gyermek és felnőtt számára biztonságos környezetet biztosítsunk;
 • Szolgálni Önt, és lelkipásztori és lelki gondozást nyújtani Önnek (például meglátogatni Önt, ha súlyos beteg vagy gyászoló), valamint lelkészi szolgálatokat szervezni és végezni Önnek, például Házassági Áldásokat vagy Seonghwa szertartásokat;
 • A mozgalom küldetésének teljesítése a közösségünk számára, valamint bármely más önkéntes vagy jótékonysági tevékenység végzése a nyilvánosság javára, ahogyan azt az egyes adatkezelők alapszabálya és törvényes keretei előírják;
 • A helyi közösségek és az országos tagsági nyilvántartások kezelése;
 • Adománygyűjtés és a mozgalom és a kapcsolódó civilszervezetek érdekeinek előmozdítása;
 • Saját könyvelésünk és nyilvántartásunk vezetése;
 • Az Ön által tett adományok feldolgozása (beleértve az ajándékozási támogatásra vonatkozó információkat);
 • Az Ön véleményének vagy észrevételeinek kikérése;
 • Értesíteni Önt a szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel és a szerepkörökkel kapcsolatos változásokról;
 • Az Ön által kért és az Önt érdeklő közlemények küldése. Ezek közé tartozhatnak a kampányokkal, felhívásokkal, egyéb adománygyűjtési tevékenységekkel kapcsolatos információk;
 • Támogatás vagy egy szerepkörre való jelentkezés feldolgozása;
 • Annak érdekében, hogy az alapszabályunkban meghatározottak szerint egy adott földrajzi területen önkéntes szolgáltatást nyújthassunk a nyilvánosság javára;
 • A feldolgozásunk magában foglalja a CCTV-rendszerek használatát is a bűncselekmények megelőzése és üldözése érdekében.

Mi a jogalapja az Ön személyes adatainak feldolgozásának?

A legtöbb adatunk feldolgozása azért történik, mert az a mi jogos érdekeink vagy egy harmadik fél (például a Családok Szövetségéhez kapcsolódó civilszervezetek) jogos érdekei miatt szükséges. Ilyen például a veszélyeztetett gyermekek és felnőttek védelme érdekében végzett védelmi munkánk. Mindig figyelembe vesszük az Ön érdekeit, jogait és szabadságait.

 • Adatokat akkor is feldolgozhatunk, ha ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha lépéseket kell tennünk egy szerződés megkötése érdekében. Ilyen például az Ön adatainak feldolgozása a mozgalmi létesítmények bérlésével kapcsolatban.
 • A vallási szervezetek számára is engedélyezett az Ön vallási meggyőződésére vonatkozó adatok feldolgozása a tagság vagy a kapcsolattartási adatok kezelése érdekében.
 • Amennyiben az Ön adatait nem az említett jogalapok valamelyikének megfelelően használjuk fel, először is be kell szereznünk az Ön hozzájárulását az adott felhasználáshoz.

Az Ön személyes adatainak megosztása

Személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Csak akkor osztjuk meg harmadik felekkel, akik kapcsolatban állnak a mozgalmunkkal (például a Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért anyaszervezete, a Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU) központi irodája Szöulban, vagy az FFWPU európai és közel-keleti regionális központi irodája Londonban), amennyiben ez szükséges a feladataink ellátásához, vagy ha Ön előzetesen beleegyezését adja.

Valószínű, hogy az Ön adatait meg kell osztanunk az alábbiak közül néhány vagy valamennyi szereplővel (de csak akkor, ha szükséges):

 • A Családok Szövetsége megfelelő szervei, beleértve a többi adatkezelőt is;
 • Ügynökeink, alkalmazottaink és vállalkozóink. Megkérhetünk például egy kereskedelmi szolgáltatót, hogy küldjön hírleveleket a nevünkben, vagy hogy karbantartja adatbázis-szoftverünket;
 • A nemzeti igazgatói engedéllyel rendelkező segédlelkészek vagy ideiglenes lelkészek, misszionáriusok és küldöttek részt vehetnek missziónkban a rendszeres lelkészek, helyi közösségek és a központ részlegeinek támogatására;
 • Alkalmanként más társult szervezetek (mint például a Nők Világbéke Szövetsége, az Egyetemes Béke Szövetsége, a Fiatalok és Diákok a Békéért Nemzetközi Egyesület, illetve az Egyesítő Közösség Egyesület) vagy vallási csoportok, amelyekkel közös rendezvényeket vagy tevékenységeket végzünk.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Egyes nyilvántartásokat tartósan megőrizzük, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van. Néhány más nyilvántartást hosszabb ideig őrizhetünk meg. A gyakorlat például az, hogy a pénzügyi nyilvántartásokat legalább 7 évig meg kell őrizni az adóhivatali ellenőrzésekhez. Általánosságban arra törekszünk, hogy az adatokat csak addig őrizzük meg, amíg szükségünk van rájuk. Ez azt jelenti, hogy törölhetjük az adatokat, ha már nincs rájuk szükség.

Az Ön jogai és személyes adatai

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt:

Az alábbiakban felsorolt jogok bármelyikének gyakorlása esetén a kérelme feldolgozása érdekében az Ön biztonsága érdekében szükség lehet arra, hogy ellenőrizzük az Ön személyazonosságát. Ilyen esetekben az említett jogok gyakorlása előtt Önnek igazolnia kell személyazonosságát.

 1. Az Önről tárolt információkhoz való hozzáférés joga
  Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy tájékoztatást kérjen az Önről tárolt információkról, valamint arról, hogy miért rendelkezünk ezekkel az információkkal, ki férhet hozzá az információkhoz, és honnan szereztük meg az információkat. Miután megkaptuk a kérését, egy hónapon belül válaszolunk.
  Az első kérésért nem kell díjat fizetni, de az ugyanazon adatokra vonatkozó további kérésekért adminisztrációs díjat számíthatunk fel.
 2. Az Önről tárolt információk helyesbítéséhez és frissítéséhez való jog
  Ha az Önről tárolt adataink elavultak, hiányosak vagy helytelenek, tájékoztathat minket, és adatait frissítjük.
 3. Az Ön adatainak törléséhez való jog
  Ha úgy érzi, hogy az Ön adatait nem kellene tovább használnunk, vagy ha úgy érzi, hogy az Ön adatait jogellenesen használjuk, kérheti, hogy töröljük a birtokunkban lévő adatokat.
  Amikor megkapjuk a kérését, megerősítjük, hogy az adatokat töröltük-e, vagy hogy miért nem törölhetjük azokat (például mert jogos érdekeink vagy szabályozási cél(ok) miatt van rájuk szükségünk).
 4. Az Ön adatainak feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérje az adatai feldolgozásának leállítását. A kérelem beérkezését követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk arról, hogy eleget tudunk-e tenni a kérésnek, vagy hogy jogos okunk van-e az Ön adatainak további feldolgozására. A tiltakozáshoz való jogának gyakorlása után is megőrizhetjük az Ön adatait, hogy eleget tegyünk egyéb jogainak, illetve jogi igények előterjesztése vagy védelme érdekében.
 5. Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy bizonyos adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Amennyiben ez megvalósítható, a kérését a kérésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül teljesítjük.
 6. Jogában áll bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely olyan adatkezelés esetében, amelyhez a hozzájárulást kérték.
  Hozzájárulását egyszerűen visszavonhatja telefonon, e-mailben vagy postai úton (lásd az alábbi elérhetőségeket).
 7. Adott esetben a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga.
 8. Jogában áll panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Adattovábbítás külföldre

Az EU-n kívüli országokba vagy területekre továbbított elektronikus személyes adatok csak olyan rendszereken kerülnek elhelyezésre, amelyek megfelelnek a személyes jogok egyenértékű védelmét biztosító intézkedéseknek, akár nemzetközi megállapodások, akár az Európai Unió által jóváhagyott szerződések révén. Weboldalunk az EU-n kívül is elérhető, így alkalmanként bizonyos személyes adatokhoz (például egy hírlevélben) az EU-n kívül is hozzáférhetnek.

További feldolgozás

Ha az Ön személyes adatait olyan új célra kívánjuk felhasználni, amelyre a jelen szabályzat nem terjed ki, akkor a feldolgozás megkezdése előtt egy új szabályzatot bocsátunk az Ön rendelkezésére, amelyben elmagyarázzuk az új felhasználási módot, és meghatározzuk a vonatkozó célokat és feldolgozási feltételeket. Amennyiben és amikor szükséges, az új feldolgozáshoz előzetes hozzájárulását fogjuk kérni.

Kapcsolattartási adatok

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi Szabályzattal vagy az Önről tárolt adatokkal kapcsolatban, vagy ha minden vonatkozó jogát, kérdését vagy panaszát szeretné gyakorolni az alábbi címen:

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért
1078 Budapest, Hernád utca 35. fszt.
Telefon: 06-1-354-1590
email: adatkezelo@bekehaz.hu