Dr. Jáki Ferenc békenagykövet búcsúztatója

(Érd-Ófalu)


1919. november 16-án született Érd-Ófaluban. Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérvárott végezte. Érettségi után teológiát és filozófiát tanult, magyar-latinszakos diplomát szerzett és bölcsészdoktor lett. Eszperantó tanári oklevelét 1965-ben kapta meg. Eszperantó nyelvismerete révén előadóként bejárta egész Európát, eljutott Pekingbe is. 1966 óta az Állami Nyelvvizsga Bizottság Eszperantó Tagozatának vizsgáztatója, a Magyarországi Eszperantó Szövetség és az Eszperantó Világszövetség örökös tagja. 1999 óta a Magyar Kultúra Lovagja. 1979-ben, nyugdíjasan kapcsolódott be a Művészetbarátok Egyesületének életébe. Kiállításokat nyitott meg 150 művelődéstörténeti előadást tartott. Faragásaiból, grafikáiból, pasztellképeiből, selyemképeiből, művészfotóiból számos önálló kiállítást rendezett itthon, valamint Dél- és Nyugat-Európában. Az általa megnyitott kiállításokon és saját kiállításain verseit szavalta. 80. születésnapján hosszú, méltató cikket közöltek tanári és irodalmi pályafutásáról. Szülőfaluja is bensőséges ünnepségen találkozott a „hazatért fiával”. Hite szerint csak így lehet elkerülni a szellemi eltompulást. Jelmondata: „Amíg az ekevas szánt, fényes marad, ha közben kopik is, de ha szögre akasztják, rozsdás lesz, még ha vadonatúj is!” (A Magyarországi Eszperantó Szövetség honlapjáról)

Jáki Ferenc versét olvassa a Békeház
Jáki Ferenc versét olvassa a Békeház
Feri bácsi alkotása
Feri bácsi alkotása
Feri bácsi Krisztusának ölelésében
Búcsúztató helyszíne - Érd-Ófalu t
Búcsúztató helyszíne – Érd-Ófalu t
Búcsúznak a Magyar Kultúra lovagjai..
Búcsúznak a Magyar Kultúra lovagjai..
...a Magyarországi Eszperantó Szövets
…a Magyarországi Eszperantó Szövets
...a család...
…a család…
...a Tallós-Prohászka társaság
…a Tallós-Prohászka társaság
...és a békenagykövetek közössége
…és a békenagykövetek közössége

You may also like...